Kapittel 10

Fasit til arbeidsboken, Kapittel 10 nynorsk

Kapittel 10 Grønt er skjønt

Fag på skolen 2

 1. a

Kroppen

  1. Vi har to armar. Vi har to bein. Vi har to øyre og to auge. Vi har to hender og to føter. Vi har to kne.
  2. Vi har éin nase. Vi har éin munn. Vi har eitt hovud.
  3. Vi har éin hals og éin rygg. Vi har éin mage.
  1. Ho har vondt i magen.
  2. Ho har vondt i hovudet.
  3. Ho har vondt i foten. / Ho har vondt i venstre fot.

Utedag for 8C – 2

  1. Gale
  2. Gale
   (Det er fint viss elevane har gummistøvlar på seg, men dei må ikkje.)
  3. Rett
  4. Gale
  5. Rett
  6. Gale
  1. Kva: Utedag for 8C
   Når: 29. mai klokka 9–15 eller 9.00–15.00
   Kor: Klokka 9 på skolen, så går dei bort til skogen
   Kven: Alle elevane i 8C og dei foreldra som vil vere med
   Ta med: Matpakke, varme klede og gummistøvlar

Ikkje røre – ikkje forstyrre

  1. Freda planter har ein ikkje lov til å plukke.
  2. Freda dyr har ein ikkje lov til å fange eller drepe.
 1. Ali har rett.

Grana

  1. Utsjånad og utbreiing
  2. Eg får vite korleis grana ser ut.
  3. Eg får vite kor grana lever og veks (eller finst).

Dyr på gården

 1. på garden: ein kylling, ei geit, ein sau, ei ku og ein hane
  i skogen: eit rådyr, ein elg, ein rev, ein ulv og ein bjørn

Fakta om reven

  1. Utsjånad, Mat, Fortplanting og Utbreiing
  2. Overskrift 1 Her får eg vite korleis reven ser ut.
   Overskrift 2 Her får eg vite kva reven et.
   Overskrift 3 Her får eg vite korleis reven får ungar og korleis den tar vare på dei.
   Overskrift 4 Her får eg vite kor reven finst og korleis den lever.
  3. Eksempel:
   I ei bok i biologi eller
   I ei bok om reven eller
   I ei bok om norske dyr.
   Elevane har sikkert andre svar også. Dei vil sikkert også svare «I ei bok i norsk som andrespråk.» ettersom teksten finst i denne boka.
  4. I naturfag
 1. Reven er eit vilt dyr.
  1. 80 hg
  2. 8000 g
 2. kap10-4_rev_NN.png
 3. Utsjånad
  Utbreiing
  Føde
  Forplanting

Reven og ramnen

  1. Eksempel:
   I ei bok i norsk som andrespråk
   eller
   I ei eventyrbok / barnebok
   eller
   I ei fabelsamling
  2. Eksempel:
   Formålet med denne teksten er å underhalde, altså å fortelje ei morosam eller spennande historie. Fablane kan også lære oss noko.
 1. Eksempel:
  Den første teksten er frå fabelen, sidan den handlar om ein ramn.
  eller
  Den første teksten er frå fabelen. Den er skriven i fortid og presenterer ramnen i ubestemt form. Da veit vi at det er ein forteljande tekst. Den andre teksten er skriven i notid og presenterer reven i bestemt form. Det er typisk for ein beskrivande tekst.
 1. * Eksempel:
  Denne fabelen vil lære meg at ein aldri skal høyre på smiger.
  eller
  Denne fabelen vil lære meg at dei som er smarte alltid vinn.

Klok som ei ugle

 1. Eksempel:
  Musa er lita og bevegar seg raskt og stille.
  Eselet gjer det han sjølv vil, det er ikkje så lett å styre han.

Labrapport

  1. Bakgrunn - Kvifor gjer de eksperimentet?
   Hypotese - Kva trur de kjem til å skje?
   Materialar - Kva slags materialalr brukte de?
   Gjennomføring - Korleis gjorde de det?
   Konklusjon - Kva skjedde, og kvifor skjedde det?
  2. Eksempel:
   Bakgrunn: Eg får vite kvifor Karolina og Fatima skal gjere dette eksperimentet.
   Hypotese: Eg får vite kva dei trur skal skje. Materiale Eg får vite kva dei skal bruke.
   Gjennomføring: Eg får vite korleis dei gjorde det.
   Konklusjon: Eg får vite kva dei kom fram til.
   Diskusjon: Eg får vite kva spørsmål dei vil arbeide vidare med.
   eller Eg får vite kva dei vil fortsette å undersøke.
  1. fortid (preteritum)

Lytt!

  1. Erik – I magen
  2. Karin – I hovudet
  3. Elin – I beinet
  4. Hassan – I øyret

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn