Kapittel 2

Eg les ei bok – fasit nynorsk

Kapittel 2 Eg les ei bok

Kva gjer dei?

  1. Ho les.
  2. Dei speler PC-spel.
  3. Han skriv.
  4. Han drikk mjølk.
  1. Eg drikk eit glas vatn.
  2. Du skriv ein tekst.
  3. Han høyrer på ein venn /ein lærar.
  4. Ho pratar med ein venn /ein lærar.
  5. Dei ser på eit tv-program.

Kva gjer Ezinne?

  1. Ho spring. Ho driv med friidrett.
  2. Ho lagar musikk og syng.
  3. Noman Mubashir er journalist.
 1. Eksempel:
  Det er Ezinne Okparaebo. Ho spring. Ho spring veldig fort. Ho er på det norske landslaget i friidrett.
 2. Eksempel:
  Han heiter Jo Nesbø. Han skriv bøker. Han er forfattar.
  eller
  Han heiter Jo Nesbø og han skriv bøker. Han er forfattar.

Kva er klokka?

  1. to
  2. ti over åtte
  3. ti på åtte
  4. fem over seks
  5. fem på halv fire
  6. kvart over tre
  7. fem over halv sju
  8. halv fem
  9. ti over halv ni
  10. ti på halv to
  11. kvart på eitt
  12. fem på to
  1. 24 månader
  2. 21 dagar
  3. 120 minutt
  4. * 30, 31, 28 eller 29 dagar

Fatimas timeplan

  1. Gale
  2. Gale
  3. Rett
  4. Gale
  1. 10.15
  2. 12.00
  3. Kroppsøving, norsk som andrespråk, KRLE og matte.
   (Det går sjølvsagt også an å svare med forkortingane.)
  1. de
  2. Vi
  3. Vi

Fatima les ei bok

  1. Det
  2. Den
  3. Den
  4. Det
  5. Dei
  1. Mona skriv ein sms. Den er til Elin.
  2. Adam les ei avis. Den heiter Metro.
  1. du/ho Eg/Ho
  2. Ho
  3. Han
  4. Den
  5. Vi
  6. Dei
  7. de
 1. *
  1. Eksempel:
   Orda i den første ruta handlar om ein. Orda i den andre ruta handlar om fleire.
   eller
   Orda i den første ruta bruker vi om éin person eller ting. Orda i den andre ruta bruker vi om fleire personar eller ting.

Øve meir på spørsmål

  1. Kor
  2. Kor
  3. Kva
  4. Når
  5. Når
  6. Kor
  7. Når

Skolen i Noreg*

  1. 6 år
  2. Fjerde klasse
  3. Ho vil bli snikkar.
  4. Han går på studieførebuande.
  5. Ho vil bli lege.
  1. 12–16 år
  2. 16–19 år

Lytt!

  1. Ho skriv ein sms.
  2. Han speler fotball.
  3. Dei et lunsj.
  4. Han drikk te.
  5. Dei gjer mattelekser.
  6. Ho ser på tv.
  1. Klokka er fire. (klokke nr. 2)
  2. Klokka er halv tolv. (klokke nr. 3)
  3. Klokka er ti på halv tre. (klokke nr. 1)
  4. Klokka er kvart på tre. (klokke nr. 2)

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn