Kapittel 7

Fasit til arbeidsboka, Kapittel 7 nynorsk

Kapittel 7 Heltar og idol

Kva er ein helt?

  1. Dei snakkar om ein film.
  2. Ein helt skal vere snill, modig og sterk.
  3. Robin Hood hjelper dei fattige.
 1. å steleNår ein tar noko som nokon andre eig.
  rikNår ein har veldig mykje pengar.
  fattigNår ein har svært lite pengar.
  1. Eksempel:
   Ho lurer på om Robin Hood er ein tjuv.
   Han tar jo mat og pengar frå folk.
   Kan verkeleg ein tjuv vere ein helt, tenker ho kanskje.

Helt denne veka

  1. Helt denne veka er Anders fordi han hjelper meg med matteleksene etter skolen.
  2. Helt denne veka er Karolina fordi ho stansa ein slåstkamp i friminuttet.
  3. Helt denne veka er Nikos fordi han skåra to mål i skoleturneringa, og skolen vår vann.

Kva har hendt?

  1. Johan er 8 år og Greta er 74 år.
 1. Eksempel:
  Ein helt er nokon som gjer noko bra for andre menneske. Ofte handlar det om å gjere noko ganske farleg.

Reglar på skolen og heime

 1. Ein regel seier kva du har lov til å gjere eller kva du ikkje har lov til å gjere.
 1. Eksempel:
  Orda er befalingar.
  eller
  Orda er skrivne i same form.
  eller
  Orda er verb skrivne i imperativ.
  1. Karolina les ei bok.
  2. Kor gammal er du?
  3. Nei!
  4. Velkommen!
  5. Når begynner timen?
  6. Han er høg.
  7. Slå av lampa!
  8. Jobbar ho på skolen?
  9. Ho jobbar på skolen.
  10. I går var eg på kino.
  11. Hallo!
  12. Kva gjer du?

Kven er idola dine?

  1. Eksempel:
   Dei skal høyre på musikk.
   eller
   Dei skal høyre på forskjellige band.
   eller
   Dei skal høyre på idola sine.
   eller
   Dei skal høyre på musikk og bu på camping.
  2. Det er dyrt.
  3. Eksempel:
   Ein camping er ein stad der ein kan sette opp eit telt eller ei campingvogn. Så kan ein sove i teltet eller campingvogna.
 1. Eksempel:
  1. dyrt betyr at det ikkje er billig / at det kostar mykje pengar
  2. billig betyr at det kostar lite pengar
 2. Eksempel:
  1. Dei synest det er for dyrt å dra på musikkfestival.
  2. Tre
  3. Dei nummererer argumenta ved å bruke «For det første …», «For det andre …» og «For det tredje …» Dei skriv orda med feit skrift og skriv kvart argument i eit nytt avsnitt.
  4. Dei avsluttar med ei oppfordring.
 3. Eksempel:
  ein soveposeDei skal sove i soveposen.
  eit stormkjøkkenDei skal lage mat på stormkjøkkenet.
  ei lommelyktDei treng ei lommelykt når det blir mørkt fordi dei ikkje har nokon andre lamper.
  eit par gummistøvlarDei treng gummistøvlar i tilfelle det begynner å regne. Sidan dei bur ute på ein camping, kan det vere lurt.
  eit førstehjelpsskrinViss nokon skader seg, kan det vere fint å ha eit førstehjelpsskrin. Der er det blant anna plaster, kompressar, sårsalve og smertestillande.

Kven er ditt idol?

  1. Eksempel:
   Både ein helt og eit idol er nokon ein beundrar og ser opp til. Men ein helt må gjere noko bra for andre, menneske eller dyr. Eit idol er ofte ein person som er flink til noko, for eksempel til å synge eller skrive bøker.

Kva slags vêr blir det?

  1. Det skal regne.
  2. Det skal bli varmt. / Det skal bli sol.
  3. Det skal snø.
  1. Det er null gradar.
  2. Det er 10 varmegradar. Eller Det er pluss ti gradar.
  3. Det er 10 kuldegradar. Eller Det er minus ti gradar.
 1. Kap7_3.png

Ein helt?

 1. Eksempel:
  Julia går på vidaregåande. Ho er opptatt av at dyr skal ha det bra. Derfor bruker ho aldri pels eller skinn, og ho er vegetarianar. Det betyr at ho ikkje et kjøtt.
 1. Eksempel:
  Minkane sit i bur fordi nokon skal drepe dei og lage klede av pelsen deira. Den som eig minkane har stengt dei inne.
  1. Eksempel:
   Eg blir nysgjerrig og vil vite kvifor Julia spring. Derfor vil eg lese meir.
  2. Julia er hovudpersonen.
   1. Julia spring gjennom skogen.
   2. Julia må komme seg over gjerdet.
   3. Julia slepper minkane laus.
   4. Julia spring tilbake gjennom skogen.
  3. Problemet er at Julia skal gjere noko som er ulovleg, altså noko som ein ikkje har lov til å gjere. Ho skal sleppe ut minkar som er innstengt i bur.
  4. Teksten er skriven i notid. Men det er litt fortid i innleiinga, som handlar om noko Julia gjorde før.
  5. Ein kan seie at det er ein lykkeleg slutt, sidan Julia klarer å løyse problemet. Ho klarer å sleppe ut minkane.

Heltar frå det verkelege livet

 1. Eksempel:
  Malala skreiv ein blogg om at jenter burde få gå på skole. Ho blei skoten av Taliban, men forsette å kjempe for at ungdom skal få gå på skole.
 2. Eksempel:
  Anne hjelpte ungdom som flykta frå terroristen på Utøya. Ho arbeidde for Norsk Folkehjelp.

Lytt!

 1. b a d c
  1. Det regnar.
  2. Det snør.
  3. Det blåser.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn