Kapittel 1

Ny på skolen – fasit nynorsk

Kapittel 1 Ny på skolen

Kva heiter du?

5

 1. Stine
  Larsen
 2. Norge
 3. Eirik
  Lund
 4. Noreg

Alfabetet

 1. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
 2. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å
 1. heiter
  har
  ny
  kjem
  fornamn
  hei
  du
  vi
  frå
  skriv
 2. elev
  jente
  venn
  lærar
  setning
  gut
  skole
  punktum
  1. Chang
  2. Erik
  3. Fatima
  4. Mona
  5. Tom

I klassen

  1. Malin
  2. er
  3. heiter
  4. er
  5. Bergen
  6. Nikos
  7. er
  8. bur
  1. Eg heiter Maria og bur i Oslo.
  2. Eg heiter Fatima og kjem frå Somalia. No bur eg i Noreg.
  3. Nikos bur i Bergen.
  4. Malin er lærar.

Talord

 1. 10 0 17 11
  12 18 5 2
  8 15 13 9
 2. ein fjorten sju tretten
  to fem åtte elleve
  tre seks ni tolv
  1. To pluss tre er (lik) fem.
  2. Sju pluss fire er (lik) elleve.
  3. Fire gonger to er (lik) åtte.
  4. Fire minus to er (lik) to.
  5. Ni tredelar er (lik) tre.
  6. Sju minus tre er (lik) fire.
 3. 4_losning.png

Vekedagane

 1. laurdag og søndag

Månadene

 1. mai og august
  1. 31
  2. 31
  3. 30
  1. 1 (eit)
  2. 7
  3. 12

Året og årstidene

  1. sommar
  2. vår

Ordenstal

 1. 2_losning_nn.jpg

  1. Fjortande desember to tusen og tre
  2. Fjortande i tolvte to tusen og tre
  3. Tredje i åttande to tusen og fjorten
  4. Tredje august to tusen og fjorten

Ord på skolen

  1. ein penn
  2. ei klokke
  3. ein linjal
  4. ei bok
  5. eit viskelêr
  6. eit ark
  7. ein perm
  8. ei skrivebok
  9. ei ordbok

Grunnskolen*

  1. Alle barn i Noreg
  2. Når dei er seks år
  3. Ti år
  4. Anna
 1. Eksempel:
  Han likar å lære seg eit nytt språk.

Lytt!

  1. Karolina
  2. Nikos
  3. Sofia
  4. Anders
  5. Stian
  6. Jonas
  7. Malin
  8. Frida
  1. 7
  2. 2
  3. 0
  4. 5
  5. 12
  6. 9
  7. 19
  8. 10
  1. 16 år
  2. Russland
  3. Oslo
  4. norsk, engelsk og russisk
  1. 17 år
  2. Irak
  3. Arendal
  4. Norsk, arabisk og litt engelsk
  1. søndag
  2. tysdag
  3. fredag
  4. laurdag
  1. 07.02
  2. 04.10
  3. 03.12
  4. 07.06
  5. 05.02
  1. mai
  2. desember
  3. januar
  4. mars

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn